Minder goed nieuws van het blessurefront. Onderzoek in België heeft uitgewezen dat Jelle Wallays na zijn val in de Vuelta een breuk van het scafoide van de rechterhand heeft opgelopen, alsook van de zesde en zevende rib rechts. Voor de West-Vlaming betekent dit een inactiviteit van enkele weken en mogelijks het einde van het seizoen.